HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tôn Việt Pháp đã đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015 về hệ thống kiểm soát chất lượng. Các quy trình sản xuất được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001, giúp cho việc sản xuất không những đạt được hiệu suất về thời gian mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm.