HỆ THỐNG NHÀ MÁY NƯỚC TUẦN HOÀN

Trong mỗi chiến lược phát triển, Tôn Việt Pháp luôn định hướng xây dựng một quy trình sản xuất khép kín, thân thiện môi trường. Đầu tư một hệ thống nhà máy nước tuần hoàn có giá trị lên tới hàng triệu đô, Tôn Việt Pháp đã làm chủ công nghệ xử lý nước thải sau sản xuất, đồng thời tái tạo nước tinh khiết phục vụ cho quá trình sản xuất tôn mạ.

Với hệ thống nhà máy nước tuần hoàn, quá trình sản xuất tôn mạ tại Tôn Việt Pháp diễn ra nhịp nhàng và chủ động hơn, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường trước những biến đổi khí hậu của thế giới.